Ochranné známky

Naše značky jsou používány od roku 1991 a chráněny Úřadem průmyslového vlastnictví od roku 1997.

Logo Ladislav Ševčík Bohemia Crystal

Spisová značka: 150537
Číslo zápisu: 227125
Datum zápisu: 21. 9. 2000
Přihlašovatel/vlastník:
Ševčík Ladislav, Třešňová 623/12, Liberec 14, 46014, Česká republika

Zápis na úřadu průmyslového vlastnictví

Logo Ladislav Ševčík Bohemia Crystal

Spisová značka: 126893
Číslo zápisu: 222551
Datum zápisu: 28. 2. 2000
Přihlašovatel/vlastník:
Ševčík Ladislav, Třešňová 623/12, Liberec 14, 46014, Česká republika

Zápis na úřadu průmyslového vlastnictví

Logo Ladislav Ševčík Bohemia Crystal

Spisová značka: 532026
Číslo zápisu: 357119
Datum zápisu: 7. 12. 2016
Přihlašovatel/vlastník:
Ševčík Ladislav, Třešňová 623/12, Liberec 14, 46014, Česká republika

Zápis na úřadu průmyslového vlastnictví