Ověření

Každý produkt vycházející z našich rukou nese signaturu Ladislav Ševčík, případně je také označen pořadovým číslem, nebo jako limitovaná série. Každý výrobek je doplněn certifikátem, který mu zaručuje pravost původu. Na každém takovém originálním certifikátu je vlastnoručně podepsán majitel firmy a tvůrci díla, kteří se podíleli na jeho vzniku a výrobě, tedy výtvarník, brusič a rytec. Zároveň jsou zde uvedeny název výrobku, číslo, datum a popis. To vše stvrzuje originalitu výrobku. Certifikátem musí být nezbytně doplněn každý náš výrobek. Jestliže tomu tak není, nejedná se o originální výrobek firmy Ladislav Ševčík.

Naše značka Logo Ladislav Ševčík je používána od roku 1991, je chráněná Úřadem průmyslového vlastnictví od roku 1997 stejně jako i značka Logo Ladislav Ševčík Hand Made

Vlastnoruční podpis majitele firmy

Záruka originality

Jelikož se naše sklo začalo kopírovat, nejenom dekory ale i značka chráněná registrovanou ochrannou známkou, záleží nám na prokázání původu zboží:

  • Každý kus projde rukama majitele firmy.
  • Nikdy firmu neopustí výrobek nižší kvality.
  • Svým přístupem a poctivou prací jsme si získali mnoho příznivců a zákazníků.
  • Naše výrobky najdete i na Japonském císařském dvoře.
  • Mezi naše zákazníky patří: vládní představitelé, osobnosti z různých odvětví našeho života – kultura, divadlo, hudba, film, věda, sport…, ambasády…
  • Práce pro konkrétního cílového zákazníka.
  • Omezené série, kusová výroba.
  • Naše značka je chráněná Úřadem průmyslového vlastnictví od roku 1997.
  • Zápisy některých dekorů, jako průmyslové vzory, schváleny úřadem průmyslového vlastnictví roku 1992.
Certifikáty