Tavená plastika

Tavená skleněná plastika je prakticky nejmladší technologií sklářské produkce. Výrobní proces se vyvíjí podobným způsobem jako práce sochařů. Vymodelování hliněného modelu, následovaného přípravou speciální formy, která je pro každý kus, malý nebo monumentální, individuální. U této technologie je možné použít nespočet barev skla, nebo jejich kombinace. Také je možné pracovat s transparentností skla nebo jeho vnitřní strukturou. Sklo ve formě se taví v pecích při vysokých teplotách. Poté se chladí v chladící peci několik dní až měsíců, záleží na velikosti taveného předmětu. Po utavení se plastika upraví a zkrášlí broušením, pískováním a následným leštěním.